Chyba
  • Chyba při nahrávání RSS.
  • Chyba při nahrávání RSS.

Poradce pro studenty na TUL

IC.Lic. Michal Podzimek Th.D.

podzimek

Sídlo na TUL a kontaktní údaje

Akademická poradna: budova "F" – dveře č. 29 
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel: v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hod. +420 734 518 387 nebo +420 485 534 259

Konzultační hodiny

V zimním semestru AR 11/12- od prvního týdne v říjnu -  každý čtvrtek 14.30 - 15.30 hod. Individuální konzultace v jiném čase jsou možné, ale je třeba domluvit se předem emailem!

Možnost využití i času studijních konzultací dr. Podzimka (přednost v tomto čase ovšem mají studenti, konzultující své studijní záležitosti, týkající se výuky). V ZS 11/12 budova S, dveře 616, každý čtvrtek 9.00 - 10.30 hod.

Zamyšlení nad studijním poradenstvím na TUL (listopad 2011)

Při kliknutí na Akademickou poradnu a centrum podpory na webu TUL http://www.tul.cz/akademicka-poradna-a-centrum-podpory_82 se otevře jakési menu s nabídkou nejrůznějších poradenských služeb, které toto pracoviště nabízí. Co se však prakticky za dveřmi této Poradny skrývá, chci alespoň krátce přiblížit článkem, ve kterém se tentokrát zaměřím výhradně na otázku studijního poradenství.

Je pochopitelné, že k poradenství a poradnám má VŠ student často velmi daleko, protože návštěvu poradny považuje za řešení, které přijde na řadu, až sám si sám vyčerpá všechny ostatní možné varianty svého studentského problému. Přibližně dvacetiletý student s velkými ideály o sobě a svém centrálním postavení ve vesmíru se nechce radit s „cizími lidmi“ o  problémech ve svém studiu, o nedostatku svého intelektu či vůle, o nejistotách či dokonce již o selhání. Jakkoliv je tato hrdost mládí pochopitelná, často se jedná o nevyzrálost, který studenta následně strhne do deprese a frustrace z nezvládnutého studia nebo v lepším případě jen jeho části. Je třeba na tomto místě jasně říci, že pohrdání studijním poradenstvím je nebezpečný negativní stereotyp (předsudek), kterým si studentská obec škodí. Využívat poradny až v době, kdy student neví jak dál, je totiž rizikem, že už mu pak ani studijní poradce v jeho problému neporadí.

V poradenství se poměrně nedávno začal pro osoby poradců užívat  přesnější termín „konzultoři“. Záměrem studijního poradenství jsou proto konzultace všech reálných možností řešení problémů, které jsou v dané chvíli ještě možná. Studijní poradenství a to ani v Akademické poradně TUL tedy není a nemůže být žádnou „orfickou věštírnou“, ve které se „studentovi na vyhození“ podají zázračná hotová řešení a všeléky na již běžnou cestou neřešitelné problémy. Studijní poradenství tedy nemůže a ani nechce být poslední stanicí pro ty, které již například Stag nepustí do systému zápisů z důvodu promeškání termínu zkoušky, studijní oddělení je vyhodilo, či dokonce již mají v ruce oznámení o ukončení studia. Pro tyto situace je sice poradna také vybavena institutem psychologického poradenství. To je však již zcela jiné specifikum – zde se již problémy neřeší, ale klient je veden standardními psychoterapeutickými postupy k tomu, aby se se svým neřešitelným problémem vyrovnal.  Poradna k tomu samozřejmě také slouží, a proto zaměstnává nejen profesionálního psychologa, ale i ostatní konzultoři se průběžně dovzdělávají v určitých oblastech psychoterapie a psychologického poradenství. Avšak studijní poradenství, které je předmětem tohoto článku, nelze dělat až „ex post“, tedy v době, kdy je šance na studium či jeho část zcela zmařená nesplněním studijních povinností.

Jedna z možných definic vysokoškolského poradenství je, že „poskytuje optimalizaci řešení problémů seberealizace a s tím souvisejících specifických situací ve studijním i osobním životě“ (Freibergová 2002). Studijní problémy jsou tedy řešitelné pouze v době, kdy ještě nějaké řešení mají. Jako studijní poradce se tímto článkem obracím především na ty studenty, kteří řešitelné problémy mají a chtějí je včas řešit. Vždy rád uvítám, když se student obrátí na naší Poradnu v době, kdy ví, že je v ještě řešitelném problému, a tento problém chce zodpovědně s pomocí odhalení či ověření všech možných variant vyřešit. Někdy je také možné, že student již ví, jaké jsou možnosti řešení jeho studijního problému, ale potřebuje s někým kompetentním konzultovat, zda-li je jeho návrh řešení ten optimální. Když do poradny vchází takovýto student, pak jsem opravdu rád studijním poradcem. Návštěva poradny v této fázi problému ovšem vyžaduje určitou dávku statečnosti a pokory před sebou sama. O to větší radost mám, když se s takovým vyzrálým a tedy již opravdu dospělým studentem ve své poradenské praxi setkám. Jste vítáni....

Váš poradce pro studenty

 


Aktuality FP pro studenty

Aktuality fakulty